تـلـفـن تـمــاس شــرکــت +98 664 222 3663

محصولات شرکت

آرد 000 مخصوص ماکارونی

آرد 00 مخصوص قنادان

آرد 0 مخصوص نان فانتزی

آرد ستاره

آرد خبازی

آرد سفارشی ( آرد نان دیجیستیو و ... )

سبوس مخصوص خوراک دام